Senior Leadership Team

Headteacher Mr K Graham
Assistant Headteacher Mrs K Ackerley
Assistant Headteacher Mr P Osborn
Associate Assistant Headteacher Mr J Chadwick
Associate Assistant Headteacher Mr R Critchlow
Associate Assistant Headteacher Mr G Ford
School Business Manager Mrs T Eades